Hem

  |  

Utbildning

  |  

Handledning

  |  

Goda Möten

  |  

Referenser

  |  

Goda Vänner

  |  

Kontakt

  |  


Goda möten
Vill du ha goda möten?
Vilka är vi?
Händelser
Publikationer


Vilka är vi?

Erik Hjorth

Född –73. Trebarnsfar, kontrabasist, löpare, pedagog, familj- och nätverksterapeut.

Master of education
Systemisk psykoterapi – nätverksterapi/arbete steg 1 Ersta-Sköndal

Erik har sedan 2005 arbetat med att utföra nätverksmöten för socialtjänsten och skolan. Arbetar också med andra sorters samtal i form av handledning och utbildning för personal i skola och socialtjänst. Har en systemisk grundsyn, med förkärlek för språkets musikalitet och kommunikationen mellan oss människor. Har en grundmurad positiv syn på livet och människan och en starkt tilltro till empowerment.

Har tidigare arbetat som lärare och speciallärare i skolan. Och som Program Director i en internationell organisation som tillsammans med Sida och skolverket organiserade gästlärare och utbytesstudenter. Arbetar sedan 2010 med Goda Möten.

twitternamn: GodaMoten

 


 

Maria Bark

Född –67. Trebarnsmor med egna trädgårdshöns, trådslöjdare, socionom, engagerad i internationellt socialt utvecklingsarbete.

Socionomexamen - Sköndalsinstitutet
Fortbildning inom nätverkspraktiken 1996, 2002, 2010

Maria har arbetat inom socialtjänsten med handläggning och utredning med nätverksfokus i både barn, ungdom och vuxenärenden. Arbetar sedan 2004 med lösningsfokuserad och systemisk familjebehandling i socialtjänstens öppenvård. Arbetar nu också i nära samverkan med skolan för att underlätta skolnärvaro för barn i svåra livssituationer.

Särskilt intresse för utvärdering av socialt arbete. Tidigare erfarenhet av att skapa nationella och regionala nätverk inom
föreningslivet. Har arbetat på nationell nivå med samverkan mellan
frivilligorganisationer i alkohol och drogförebyggande arbete och runt
ungdomar med normbrytande beteende.
Arbetar sedan 2010 med Goda Möten.

Sedan 1994 volontärt engagerad i socialt utvecklingsarbete i Indien.

 


 

Björn Holst

Född –53. Trebarnsfar och morfar, bergsklättrare, pedagog, familj- och nätverksterapeut.

Ursprungligen mellanstadielärare
Kontinuerligt fortbildad inom nätverkspraktiken
Systemisk psykoterapi – nätverksterapi/arbete steg 1 Ersta-Sköndal

Björn har sedan 1999 arbetat med att hålla nätverksmöten och andra samtal för socialtjänst och skola, från början i Söderköping och från 2008 i Norrköping. I arbetet har också ingått handledning och utbildning för personal i skola och socialtjänst.

Under 90-talet arbete som pedagog inom invandrarundervisning och inom kriminalvården. Efterhand övergång till pedagogiskt arbete i sociala team med uppgift att stötta ungdomar i stort behov av stöd.
Arbetar sedan 2010 med Goda Möten.

Tidigare många år som ledare och nätverksskapare på nationell nivå inom
Friluftsfrämjandet.

 

Logga in

GODA MÖTEN | INFO@GODAMOTEN.SE |   DESIGN: IDADESIGN   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA